Normes de publicació en el blog / Normas de publicación en el blog

Autoria i extensió La Comissió de Comunicació agraeix i escull per a publicar aquells escrits el text dels quals no supere els mil caràcters. És imprescindible que vagen signats amb nom i cognoms i ha de constar el seu DNI o passaport, l’adreça i el telèfon. Per norma, no es publiquen escrits amb pseudònim o Leer másNormes de publicació en el blog / Normas de publicación en el blog[…]